Altres recursos i activitats

El Comitè Català de l’ACNUR posa a disposició de la comunitat educativa, ja sigui formal como no formal, diferents recursos pedagògics així com activitats per a sensibilitzar joves i infants sobre el desplaçament forçat.

Recursos

Activitats