Sobre Catalunya amb ACNUR

El Comitè Català de l´ACNUR

El Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR, és una Associació creada l’any 2001 amb l´objectiu de donar suport a les tasques de l´ACNUR al territori català. Ho fa mitjançant accions de sensibilització i d´educació per al desenvolupament, com també amb la captació de fons públics i privats per ajudar a finançar els projectes que l´ACNUR desenvolupa arreu del món.

El Comitè Català de l´ACNUR, és una entitat socio-col·laboradora de l’Associació "España con ACNUR", i compta amb la participació d’una àmplia representació de la societat catalana, tant des del camp institucional com des del civil.

El Comitè Català de l´ACNUR

1. © Catalunya amb ACNUR. Barcelona | 2. © ACNUR. R. Democràtica del Congo | 3. © Catalunya amb ACNUR. Barcelona

ACNUR

L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) és una Agència Humanitària creada per l’Assemblea General de les Nacions Unides al desembre de 1950.

Proporciona protecció i assistència als refugiats, desplaçats interns, sol·licitants d´asil, apàtrides, i repatriats del món, buscant solucions duradores per tal que tornin a iniciar les seves vides mitjançant programes de repatriació, reassentament i d´integració local. A més, promou acords internacionals per tal de garantir l´aplicació del dret internacional dels refugiats per part dels governs.

L'ACNUR ha estat mereixedor de reconeixements com el Premi Nobel de la Pau dels anys 1954 i 1981 i el Premi Príncep d´Astúries de la Cooperació Internacional l´any 1991.

ACNUR

1. © Eduardo Rubio / ACNUR. Ruanda | 2 i 3. © ACNUR. Kènia